ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 309
                                               

سایوز ام‌اس-۲

سایوز-ام‌اس-۲ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۴۹ و گروه اعزامی ۵۰ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز ام‌اس-۳

سایوز-ام‌اس-۳ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۵۰ و گروه اعزامی ۵۱ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز ام‌اس-۴

سایوز-ام‌اس-۴ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۵۱ و گروه اعزامی ۵۲ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز ام‌اس-۵

سایوز-ام‌اس-۵ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۵۲ و گروه اعزامی ۵۳ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز ام‌اس-۶

سایوز-ام‌اس-۶ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۵۳ و گروه اعزامی ۵۴ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز ام‌اس-۷

سایوز-ام‌اس-۷ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۵۴ و گروه اعزامی ۵۵ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز ام‌اس-۸

سایوز-ام‌اس-۸ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۵۵ و گروه اعزامی ۵۶ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز ام‌اس-۹

سایوز-ام‌اس-۹ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۵۶ و گروه اعزامی ۵۷ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی۲

سایوز-تی۲ دوازدهمین مأموریت سرنشین دار سازمان فضایی شوروی به مقصد ایستگاه فضایی سالیوت۶ و دهمین اتصال موفقیت‌آمیز به آن بود. این مأموریت حامل دومین سری فضانوردان بازدیدکننده از خدمه سایوز۳۵ به حساب می آمد که نخستین آزمای سرنشین دار سفینه جدید سای ...

                                               

سایوز تی‌ام-۳۰

سایوز-تی‌ام-۳۰ سی‌امین و آخرین مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی میر محسوب می‌شود. در طول این مأموریت ۲ فضاپیمای پشتیبانی پروگرس به ایستگاه متصل شدند. این مأموریت نخستین مأموریت فضایی انجام شده است که با سرمایه‌گذا ...

                                               

سایوز تی‌ام-۳۳

سایوز-تی‌ام-۳۳ یک مأموریت پشتیبانی و سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می شود.

                                               

سایوز تی‌ام-۳۴

سایوز-تی‌ام-۳۴ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی و آخرین پرتاب فضاپیماهای نسل سایوزTM محسوب می شود. پروازهای فضایی سایوز بعد از این مأموریت با فضاپیماهای نسل جدید سایوزTMA به فضا پرتاب شد.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱

سایوز-تی‌ام‌ای-۱ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی و نخستین پرتاب فضاپیماهای نسل سایوزTMA محسوب می شود. فاجعه شاتل فضایی کلمبیایی همزمان با حضور عملیاتی فضاپیمای این مأموریت در مدار رخ داد. در پی آن ح ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۰

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۰ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۱۵ را نیز بر عهده داشت. هنگام بازگشت به دلیل مشکل ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۰ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۰ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۳۷ و گروه اعزامی ۳۸ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۱

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۱ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۱۶ را نیز بر عهده داشت. هنگام بازگشت به دلیل مشکل ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۱ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۱ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود که برای نخستین بار حامل مشعل المپیک به فضا بود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۲

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۲ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۱۷ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۲ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۲ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۳۹ و گروه اعزامی ۴۰ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۳

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۳ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۱۸ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۳ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۳ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۴۰ و گروه اعزامی ۴۱ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۴

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۴ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۱۹ و گروه اعزامی ۲۰ را نیز بر عهده داشت. سایوز با ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۴ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۴ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۴۱ و گروه اعزامی ۴۲ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۵

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۵ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۲۰ و گروه اعزامی ۲۱ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۵ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۵ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۴۲ و گروه اعزامی ۴۳ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۶

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۶ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۲۱ و گروه اعزامی ۲۲ را نیز بر عهده داشت. گی لالیب ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۶ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۶ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. میخائیل کورنینکو و اسکات کلی توانستند حدود ۱ سال را در فضا بمانند. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فض ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۷

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۷ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۲۲ و گروه اعزامی ۲۳ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۷ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۷ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. فضاپیمای این مأموریت در حین بازگشت به زمین در یک اقدام کم‌سابقه شب‌هنگام به زمین رسید. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و باز ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۸

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۸ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۲۳ و گروه اعزامی ۲۴ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۸ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۸ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. یکی از صندلی‌های سایوز-تی‌ام‌ای-۱۸ام به حمل یک گردشگر فضایی اختصاص یافته بود که بعد از به وجود آمدن مشکلاتی برای چند تن از داوطلبان ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۹

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۹ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۲۴ و گروه اعزامی ۲۵ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱۹ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۱۹ام به روسی: Союз ‎به معنای اتحاد یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۴۶ و گروه اعزامی ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۱ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۱ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. این مأموریت نخستین پرواز مؤثر و موفق فضاپیمای نسل جدید سایوزTMA-M بود که نسبت به فضاپیماهای قبلی دچار تغییرات عمده‌ای گردیده بود. این ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۲

سایوز-تی‌ام‌ای-۲ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می شود. در طول این ماموریت ۲ فضاپیمای پشتیبانی پروگرس به ایستگاه متصل شدند. یوری مالنچنکو تبدیل به نخستین کسی شد که در فضای خارج از جو زمین با ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۲۰

سایوز-تی‌ام‌ای-۲۰ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۲۶ و گروه اعزامی ۲۷ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۲۰ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۲۰ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه و آخرین پرواز فضاپیمای نسل سایوزTMA-M به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۴۷ و گروه ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۲۱

سایوز-تی‌ام‌ای-۲۱ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. این مأموریت در سالروز ۵۰ سالگی نخستین پرواز سرنشین‌دار بشر که یوری گاکارین را حمل می‌کرد به فضا پرتاب شد. همچنین فضاپیمای این مأموریت ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۲۲

سایوز-تی‌ام‌ای-۲۲ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه و نخستین مأموریت حامل فضانورد پس از بازنشته شدن شاتل‌های فضایی آمریکا به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. این مأموریت آخرین پرواز فضاپیمای سایوزTMA محسوب می‌شود. همچنین ف ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۲ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۲ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. این مأموریت دومین مأموریت آزمایش فضاپیمای نسل جدید سایوزTMA-M محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدا ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۳

سایوز-تی‌ام‌ای-۳ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می شود. در طول این ماموریت ۱ فضاپیمای پشتیبانی پروگرس به ایستگاه متصل شدند. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن فضانوردان گروه ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۳ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۳ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۳۰ و گروه اعزامی ۳۱ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۴

سایوز-تی‌ام‌ای-۳ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می شود. در طول این ماموریت ۲ فضاپیمای پشتیبانی پروگرس به ایستگاه متصل شدند. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن فضانوردان گروه ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۴ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۴ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۳۱ و گروه اعزامی ۳۲ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۵

سایوز-تی‌ام‌ای-۵ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می شود. در طول این ماموریت ۲ فضاپیمای پشتیبانی پروگرس به ایستگاه متصل شدند. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن فضانوردان گروه ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۵ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۵ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۳۲ و گروه اعزامی ۳۳ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۶

سایوز-تی‌ام‌ای-۶ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می شود. در طول این ماموریت ۲ فضاپیمای پشتیبانی پروگرس و ۱ مأموریت بازدید از خدمه تحت عنوان اس‌تی‌اس-۱۱۴ به ایستگاه متصل شدند. همچنین فضاپیمای ا ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۶ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۶ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۳۳ و گروه اعزامی ۳۴ را نیز بر عهده داشت.

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۷

سایوز-تی‌ام‌ای-۷ یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. در طول این مأموریت ۱ فضاپیمای پشتیبانی پروگرس به ایستگاه متصل شد. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن فضانوردان گروه ا ...

                                               

سایوز تی‌ام‌ای-۷ام

سایوز-تی‌ام‌ای-۷ام یک مأموریت سرنشین دار سازمان ملی فضانوردی روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی محسوب می‌شود. همچنین فضاپیمای این مأموریت وظیفه ارسال و بازگرداندن تعدادی از فضانوردان گروه اعزامی ۳۴ و گروه اعزامی ۳۵ را نیز بر عهده داشت.