ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9
                                               

کاتپسین

کاتپسین گروهی از آنزیم‌های پروتئاز هستند که پروتئین‌ها را تجزیه می‌کنند و در بسیاری از جانداران دیده می‌شوند. در زبان یونانی باستان kata به معنای نزول یا پائین و hepsein به معنای جوشاندن یا آب‌پز کردن است. این خانوادهٔ آنزیمی چندین عضو دارد که به ...

                                               

کاتنین

کاتِـنین تیره‌ای از پروتئین‌ها هستند که در درون کمپلکس‌های پروتئینی کادهرین در یاخته‌های همهٔ جانوران یافت می‌شوند. دو نوع از نخستین کاتنین‌هایی که کشف شدند، آلفا-کاتنین و بتا-کاتنین بودند. آلفا-کاتنین قادر است به بتا-کاتنین و همچنین اکتین متصل ش ...

                                               

گلوبولین

گلوبولین گروهی از پروتئین‌های حلقوی هستند که از آلبومین‌ها سنگین تر و در آب محلولتر هستند. برخی گلوبولینها در کبد و برخی در دستگاه ایمنی در پاسخ به حضور آنتی‌ژن، تولید می‌شوند. گلوبولینها در خون به گردش درمی‌آیند یا در محل تولید عمل می‌کنند.گلوبو ...

                                               

گیرنده ی گلوتاماتی متابوتروپیک

گیرنده‌های گلوتامات متابوتروپیک یا mGluRs ، نوعی گیرنده گلوتامات هستند که از طریق فرایند متابوتروپیک غیر مستقیم فعال می‌شوند. آنها از اعضای خانواده Cی گیرنده‌های همراه با پروتئین G یا GPCR هستند. مانند تمام گیرنده‌های گلوتامات، mGluRها نیز به گلو ...

                                               

گیرنده‌های شبه‌رودوپسین

گیرنده‌های شبه‌رودوپسین یک خانواده از پروتئین‌ها هستند بیشترین تعداد از گیرنده‌های جفت‌شونده با پروتئین جی را شامل می‌شوند. گیرنده جفت‌شونده با پروتئین جی، عموماً عملکرد گوناگونی در بدن انسان دارند و برخی فرایندهای درون‌ریز و برون‌ریز را در بر می ...

                                               

لکتیکن

لکتیکَـن‌ها یا هیالکتان‌ها خانواده‌ای از پروتئوگلیکان‌ها هستند که بخشی از ماتریکس برون‌یاخته‌ای را تشکیل می‌دهند. این خانواده چهار عضو دارد: اگریکَن، برویکَن، نوروکَن و ورسیکَن. لکتیکَـن‌ها با اسید هیالورونیک و تناسین-آر واکنش شیمیایی انجام داده ...

                                               

متالوپروتئیناز

متالوپروتئیناز که متالوپروتئاز هم خوانده می‌شود، به آنزیم‌هایی اطلاق می‌شود که مکانیسم کاتالیزی آنها با دخالت یک فلز انجام می‌شود. ملترین meltrin, نمونه‌ای از این انزیم هاست که نقش مهمی را در ادغام سلول‌های ماهیچه‌ای در طی تکامل رویان، در روندی ک ...

                                               

انگشت روی

انگشت روی یا انگشتهٔ روی یک موتیف ساختاری کوچک پروتئین است که حاوی یک کمپلکس شیمیاییِ دارایِ یک یا چند روی است و در پایداری تاشدگی پروتئین‌ها نقش دارد. وجه تسمیهٔ این موتیف پروتئینی، شباهت آن به "انگشت" در فاکتور رونویسی ۳-آ در قورباغه پنجه‌دار آ ...

                                               

تکرار WD40

تکرار WD40 که با نام تکرار بتا-ترانسدوسین هم شناخته می‌شود، یک موتیف ساختاری کوتاه متشکل از ۴۰ اسید آمینه است که اغلب به یک پایانهٔ دو پپتیدی از اسید آسپارتیک و تریپتوفان ختم می‌شود. نسخه‌های مجاور هم معمولاً با تا خوردن در کنار هم، یک دومین سلون ...

                                               

دومین اتصالی

دومِـین اتصالی یک دومین پروتئین است که به اتم یا مولکول خاصی همچون کلسیم یا دی‌ان‌ای متصل می‌شود. دومین اتصالی بخشی از توالی پروتئین و جزئی از ساختار ثالثیه آن است که می‌تواند عملکرد خود را جدا و به‌صورت مستقل از زنجیرهٔ پروتئین، به حیات خود ادام ...

                                               

دومین بی‌زیپ

دومین زیپ لوسینی بازی که به‌اختصار به آن "دومین بی‌زیپ" می‌گویند، یک دومین پروتئینی است که در بسیاری از پروتئین‌های متصل‌شونده به دی‌ان‌ای در یوکاریوت‌ها یافت می‌شود. بخشی از این دومین، حاویِ ناحیه‌ای است که خواصِ چسبندگی به توالی‌هایِ خاصِ بازی ...

                                               

دومین پایرین

دومین پایرین یک دومین پروتئین و زیرگروهی از موتیف‌های ساختاری که به تاشدگی مرگ شهرت دارند. این دومین، پروتئین‌های دارای پایرین را قادر می‌سازد تا با پروتئین ّایی که پایرین دارند، تعامل داشته باشند. نام دیگر این دومین، "دومین PYD یا PAAD/DAPIN" اس ...

                                               

دومین سوشی

دومین سوشی یک دومین پروتئین محافظت‌شده‌است که با نام‌های دیگری چون پودمان‌های "پروتئین کنترل‌کنندهٔ کمپلمان" و "تکرارهای هم‌واکنش کوتاه" هم شناخته می‌شود. این دومین پروتئینی در انواع گوناگونی از پروتئین‌های چسبندگی و کمپلمان‌ها یافت می‌شود. ساختا ...

                                               

دومین کاب

دومین کاب یک دومین پروتئین محافظت‌شده در طول تکامل جانوران است. این دومِـین در کمپلمان‌های C1r / C1s و همچنین uEGF و Bmp1 یک موتیف ساختاری است که از حدود ۱۱۰ ریشه تشکیل شده و منحصراً در پروتئین‌های خارج‌سلولی و وابسته به پوستهٔ سلول یافت می‌شوند ...

                                               

دومین مجری مرگ

دومِـین مجریِ مرگ یا به‌اختصار "DED" ، یک دومِـین واکنش‌دهنده در پروتئین است که تنها در یوکاریوت‌ها یافت می‌شود و در تنظیمِ تعدادی از مسیرهای مهمِ سیگنال‌دهی در سلول‌ها نقش دارد. دومین مجریِ مرگ در کاسپازها سیستئین پروتئاز و پروتئین‌هایی که همچون ...

                                               

دومین مرگ

دومِـین مرگ یا به‌اختصار "DD" ، یک حوزه یا بخش ساختاری از پروتئین است که در برخی فعل‌وانفعالات خاص آن شرکت می‌کند و از ۶ مارپیچ آلفا تشکیل شده‌است. دومین مرگ، زیرواحدی از یک موتیف پروتئینی موسوم به تاشدگی مرگ است که از لحاظ ساختمانی و توالی ترکیب ...

                                               

دومین PIN

دومین PIN یک دومین پروتئین است که طول آن ۱۳۰ اسید آمینه است و به‌صورت یک آنزیم نوکلئاز عمل می‌کند و آران‌ای تک‌رشته‌ای را می‌شکند. این دومِـین پروتئینی، ۴ ریشهٔ اسیدی پایدار دارد. ساختارهای کریستالی نشان می‌دهند که این ریشه‌ها در یک جایگاه فرضی ف ...

                                               

دومین SH2

دومین SH2 یک دومین پروتئین محافظت‌شدهٔ ساختاری در درون آنکوژن C-Src و بسیاری دیگر از پروتئین‌های درون‌سلولیِ ترارسانی پیام است. پروتئین‌هایی که حاوی این دومین باشند، می‌توانند به ریشه‌های تیزوزینی فسفریلیزه‌شده در سایر پروتئین‌ها متصل شوند. دومین ...

                                               

دومین SH3

دومین SH3 یک دومین پروتئین کوچک متشکل از ۶۰ ریشهٔ آمینواسیدی است. در آغاز، این دومین به‌صورت یک توالی محافظت‌شده در پروتئین وفق‌دهنده ترارسانی پیام در ویروس "v-Crk" توصیف شد. دومین SH3 در مولکول‌های فسفولیپاز و چندین تیروزین کیناز سیتوپلاسمی همچو ...

                                               

دی‌هیدرواوروتات دهیدروژناز

دی‌هیدرواوروتات دهیدروژناز که به اختصار به صورت "DHODH" نوشته می‌شود، آنزیمی است که در بدن انسان توسط ژن DHODH کُد می‌شود که بر روی کروموزوم شماره ۱۶ قرار دارد. آنزیم پروتئینی که بواسطهٔ فرمانِ این ژن ساخته می‌شود موجب کاتالیز مرحلهٔ چهارم آنزیمی ...

                                               

سلکتین

سلکتین‌ها یک خانواده بزرگ از سلول‌های چسبندگی سلول موسوم به CAMs هستند. تمامی سلکتین‌ها در واقع گلیکوپروتئین‌های تراغشایی تک‌رشته‌ای هستند خواص مشابه با "لکتین‌های نوع سی" دارند و علت آن تشابه ریشهٔ انتهایی آمینی و مکان‌های اتصال وابسته به کلسیم ...

                                               

لکتین نوع سی

لکتین نوع سی با نام اختصاری CLEC یک دومین پروتئین متصل‌شونده به کربوهیدرات موسوم به لکتین است. حرفِ "سی" در این نام‌گذاری، به وابستگی این مولکول به کلسیم جهت چسبندگی‌اش اشاره دارد. پروتئین‌هایی که حاوی این دومین هستند، عملکرد مختلفی دارند که از م ...

                                               

موتیف کالکس-بتا

موتیف کالکس-بتا یک دنباله موتیف پروتئینی است که در توالی‌های مجاور همِ دومین‌های سیتوپلاسمی تبادل‌کننده‌های کالکس-سدیم-کلسیم موجود است که کارشان بیرون ریختن کلسیم از سلول است. این دومین تا حدودی با دومین‌هایی که برای تنظیم و اتصال کلسیم به‌کار می ...

                                               

موتیلین

موتیلین ، هورمونی است ۲۲ اسید آمینه ای که از سلولهای روده باریک ترشح می‌شود. این هورمون محرک انقباض ماهیچه‌های صاف مجرای فوقانی معدی-روده ای می‌باشد و حرکت فوندوس و آنتروم معده و دوازدهه را افزایش می‌دهد.

                                               

گونه‌نام

در زیست‌شناسی، نامی که برای اولین بار برای معرفی یک گروه آرایه‌شناختی جدید به کار می‌برند و این نام بر روی این گونه باقی می‌ماند، حتی اگر در گونه‌شناسی آن تجدید نظر شود، گونه‌نام نامیده می‌شود. وقتی گیاهی برای اولین بار، نامگذاری می‌گردد، باید نم ...

                                               

نام سه‌جمله‌ای (زیست‌شناسی)

در نام‌گذاری جانوری، نام سه جمله‌ای، اشاره به نام یک زیرگونه دارد. نام سه‌جمله‌ای متشکل از سه بخش است: نام سرده، نام گونه و نام زیرگونه. دو بخش اول به تنهایی نام دوجمله‌ای یا نام گونه هستند.

                                               

گروه رقمی کشاورزی

یک گروه رقمی کشاورزی یک دسته رسمی در شیوه‌نامه فرامرزی برای نامگذاری گیاهان کاشتی است که برای گیاهان کشاورزی استفاده می‌شود که دارای یک ویژگی مشخص باشند. نام گیاه‌شناسی توسط نماد Group یا Gp نشان داده می‌شود. "گروه" یا "GP" همیشه با حرف بزرگ انگل ...

                                               

آویزبالگان

آویزبالگان از ماهیان گوشتی‌باله‌ای هستند که نیاکان جانوران چهاراندام امروزی به شمار می‌آیند. در دوران پیش از تاریخ، ماهیان آرواره‌دار به دو نوع اصلی تقسیم می‌شدند که عبارت بود از پرتوبالگان و آویزبالگان. اکثریت عظیمی از ماهی‌های امروزی از نوادگان ...

                                               

دایناسور پردار

دایناسور پردار گونه‌هایی از دایناسورها هستند که دارای پر بوده‌اند. از اوائل دهه ۱۸۰۰ میلادی زمانی که تحقیقات علمی روی دایناسورها آغاز شد به مدت ۱۵۰ سال به‌طور کلی اعتقاد بر این بود که دایناسورها وابسته به خانواده خزندگان باشند. خود واژه دایناسور ...

                                               

ماتریس‌های فاصله در فیلوژنی

ماتریس‌های فاصله در فیلوژنی طبق همان روش که فاصلهٔ غیر پارامتری قبلاً در میان داده‌های phenetic و به شکل ماتریسی از فاصله‌های دوتایی استفاده شده‌است به کار می‌رود. این فاصله‌ها بعداً طوری تطبیق داده می‌شود که بتواند یک درخت تولید کند. ماتریس فاصل ...

                                               

پرنده شکاری

پرندگان شکاری گونه‌هایی از پرندگان هستند که به شکار و تغذیه از مهره داران می‌پردازند. بسیاری از پرندگان شکاری مانند کرکس‌ها، رخ کرکس‌ها و عقاب‌های ماهیگیر علاوه بر شکار جانوران از مردار آن‌ها نیز تغذیه می‌کنند.پرندگان شکاری دارای حس بینایی بسیار ...

                                               

دانشکده پرستاری علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشکده پرستاری علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشکده‌ای وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی واقع در استان تهران، که در سال۱۳۷۱ شمسی تاسیس گردیده است.

                                               

دانشکده پرستاری و مامایی ایران

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران به ریاست حمید پیروی دارای رشته‌های پرستاری و مامایی در تهران است. این دانشکده در رشته پرستاری پذیرای دانشجویانی با گرایش‌های داخلی جراحی، کودکان،مدیریت پرستاری، روان پرستاری، بهداشت جامعه و رشته‌ه ...

                                               

دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان

دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان دانشکده‌ای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان واقع در استان گلستان، شهرستان گرگان که در سال۱۳۴۶ شمسی تأسیس گردیده است.

                                               

دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

نخستین بار در سال ۱۲۹۵ آموزشگاه علمی پرستاری وابسته به بیمارستان میسیون آمریکایی فعالیت خود را در جهت تربیت پرستار با درجه معادل لیسانس آغاز نمود. در سال ۱۳۴۴ آموزش رشته مامایی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تبریز شروع گردید و در سال ۱۳۴۷ آموزشگاه ...

                                               

دانشکده پرستاری و مامایی تهران

دانشکده پرستاری و مامایی تهران، دانشکده‌ای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در استان تهران، که در سال ۱۳۲۸ شمسی تأسیس گردیده‌است. ریاست فعلی این دانشکده دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی استاد گروه داخلی جراحی می‌باشد.

                                               

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه شیراز

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه شیراز این دانشکده نخست در سال ۱۳۳۲ بنام آموزشگاه عالی پرستاری نمازی نامیده و در زمینی به مساحت ۱۵۰۰۰ مربع و با زیربنای ۵۲۴۶ متر مربع بنا گردید. دانشجویان از بدو تأسیس با گذراندن سه سال کامل، اصول پرستاری عمومی ...

                                               

دانشکده پرستاری و مامایی خرم‌آباد

دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد ، دانشکده‌ای وابسته به معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی لرستان واقع در استان لرستان، که در سال ۱۳۶۲ شمسی تأسیس گردیده است،می باشد.

                                               

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

در سال ۱۳۵۸ مدرسه عالی پرستاری جرجانی، مدرسه عالی مامایی طوس، آموزشگاه علوم آزمایشگاهی و آموزشگاه عالی بهداشت مدارس که وابسته به وزارت بهداری سابق بودند، تواماً با عنوان "مجموعه آموزشی و پژوهشی" در آمدند. به دنبال تأسیس وزارت بهداشت، درمان و آموز ...

                                               

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی تهران

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی تهران ، دانشکده‌ای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واقع در استان تهران، که در سال ۱۳۲۶ شمسی تأسیس گردیده‌است.

                                               

دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه به ریاست دکتر علی اکبر ویسی رایگان زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت می‌کند. در حال حاضر تعداد دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی حدود ۶۰۰ نفر می‌باشد که در دوره‌های کارشناسی پرستاری، کارشناسی ارشد مراقب ...

                                               

دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری

این مؤسسه آموزشی در سال ۱۳۵۴ با نام آموزشکده مامایی و با پذیرش اولیه ۲۰ دانشجو در مقطع کاردانی مامایی تأسیس شده از بدو شروع به فعالیت تا شروع انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه‌ها جمعاً تعداد ۱۰۴ دانشجو در ۵ دوره در مقطع کاردانی مامایی از این مرکز ...

                                               

دانشکده پرستاری و مامایی همدان

دانشکده پرستاری و مامایی همدان دانشکده‌ای زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی همدان و ارائه‌دهنده‌ی رشته‌های پرستاری، مامایی و فوریت‌های پزشکی می‌باشد. ریاست این دانشکده برعهده‌ی دکتر خدایار عشوندی است.

                                               

دانشکده علوم پزشکی لارستان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان دانشکده‌ای زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهر لار در استان فارس است. این دانشکده در سال ۱۳۶۶ تحت عنوان دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب لارستان زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز ...

                                               

فهرست دانشکده‌های پرستاری و مامایی ایران

دانشکده‌های پرستاری و مامائی دانشکده‌هایی هستند که وظیفه تربیت پرستار و ماما را بر عهده دارند. در ایران دانشجویان پرستاری بعد از پایان تحصیلات متوسطه با گذراندن کنکور وارد دانشکده پرستاری می‌شوند. این دانشکده‌ها زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموز ...

                                               

کالج پرستاری چمبرلین

این دانشگاه‌ها در حال حاضر در فینیکس، آریزونا ،جکسون‌ویل،میرامار، فلوریدا، شیکاگو، سنت لوئیس ،هیوستون،کلمبوس، اوهایو، شهرستان آرلینگتون واقع شده‌اند. کالج پرستاری چمبرلین ، دانشکده پرستاری غیر انتفاعی بوده که در جهت برنامه کارشناسی و کارشناسی ارش ...

                                               

کالج پرستاری کلمبیا

کالج پرستاری کلمبیا) اکنون در گلندیل، ویسکانسین و حومه شمالی میلواکی، ویسکانسین،ایالات متحده آمریکا وآمریکای شمالی واقع شده‌است.

                                               

دامپزشک

دامپزشک اشاره به فردی با دانش تخصصی در زمینه درمان حیوانات است. کنترل بهداشتی بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی که از دام بدست می‌آید از دیگر وظایفی است که بردوش دامپزشکان قرار دارد.

                                               

آرتروسکپی

آرتروسکپی یا درون‌بینی مفصل روش جراحی محدودی است که بر روی مفاصل اندام‌های حرکتی انجام می‌شود. در این روش بکمک آندوسکپ، اقدامات تشخیصی و درمانی در داخل مفصل میسر می‌گردد. اکنون جراحی-آرتروسکپی در بسیاری از جراحی‌های مفاصل، جایگزین روش‌های متداول ...

                                               

پاراسنتز

پاراسنتز یا مایع‌کِشی، در پزشکی روشی برای نمونه‌گیری یا خارج نمودن و زهکشی مایع از یکی از حفره‌های بدن و به‌خصوص از حفره شکمی است. گاهی به صورت تخصصی واژه‌های توراکوسنتز یا توراسنتز و پریکاردیوسنتز به‌کار می‌روند. تخلیهٔ مایع غیرطبیعی از حفرهٔ شک ...