Back

ⓘ ماشین تله‌موشی. همانطور که در عکس متحرک می بینید بدین صورت است که یک سوی نخ به سر میله‌ای که به فنر تله موش متصل است وصل می‌شود و سپس آن سوی نخ به محور عقب چرخ ..
ماشین تله‌موشی
                                     

ⓘ ماشین تله‌موشی

همانطور که در عکس متحرک می بینید بدین صورت است که یک سوی نخ به سر میله‌ای که به فنر تله موش متصل است وصل می‌شود و سپس آن سوی نخ به محور عقب چرخ ها وصل می‌شود در این حال با چرخاندن چرخ های عقب با دست به یک سمت، نخ به دور آن پیچیده شده و سپس میله به وسیله فنر تله‌موش که رو به جلو است با پیچاندن نخ به دور محور، فنر نیز برگشته و میله نیز به جهت مخالف اولیه فنر بر‌میگردد و سپس با رها کردن چرخ ها نخ پیچیده به دور آن ها باز شده و نیرویی به محور‌های عقب وارد می‌کند و با وارد شدن این نیرو چرخ ها می‌چرخد و ماشین نیز‌ راه می‌افتد.

                                     

1. قدرت فنر

ماشین تله موشی از قدرت پیچش فنر برای حرکت خود استفاده می‌کند و از قانون و مفهومی که از آن استفاده می‌کند می‌توان از قانون هوک نام برد: τ = − κ θ {\displaystyle \tau =-\kappa \theta \,} در این جا κ {\displaystyle \kappa \,} جابجایی فنر فشرده یا کشیده شده از نقطهٔ تعادل آن است و θ {\displaystyle \theta \,} حالت ثابت فنر است و τ {\displaystyle \tau \,} برابر است با نیروی بازگردانندهٔ وارده از سوی فنر.